Naša kultúra

Naša vízia

Nechajte pôsobiť chemikáliu.
Nech sa život zmení.

NASA misia

Poskytovanie lepšieho
a zelenší svet.

Naše hodnoty

Integrita a odhodlanie, spolupráca a zdieľanie úspechu;
Robiť správnu vec, robiť to správne.

Naše správanie

Dajte zákazníkov na prvé miesto

Dajte zákazníkov na prvé miesto

Moderný lekár

Ukážte integritu

Usilujte sa o dokonalosť

Usilujte sa o dokonalosť

Spustiť pre výsledky

Vykonať pre
Výsledky

Prijať zmenu

Pokračujte v spolupráci
a tímová práca

Inovácia

Prijať zmenu
a inovácie