Doba používania

Používatelia tejto webovej stránky podliehajú podmienkam používania tejto webovej stránky.Ak nesúhlasíte s nasledujúcimi podmienkami, nepoužívajte našu webovú stránku ani nesťahujte žiadne informácie.

Uniproma si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať tieto podmienky a obsah tejto webovej stránky.

Používanie webových stránok

Všetok obsah tejto webovej stránky, vrátane základných informácií o spoločnosti, informácií o produktoch, obrázkov, noviniek atď., sa vzťahuje iba na prenos informácií o používaní produktu, nie na účely osobnej bezpečnosti.

Vlastníctvo

Obsah tejto webovej stránky je uniproma, chránený príslušnými zákonmi a nariadeniami.Všetky práva, názvy, obsah, výhody a ďalší obsah tejto webovej stránky vlastní alebo na ne má licenciu spoločnosť uniproma

Vylúčenia zodpovednosti

Uniproma neručí za správnosť alebo použiteľnosť informácií na tejto webovej stránke, ani nesľubuje ich kedykoľvek aktualizovať;Informácie uvedené na tejto webovej stránke podliehajú aktuálnej situácii.Uniproma nezaručuje použiteľnosť obsahu tejto webovej stránky, použiteľnosť na konkrétne účely atď.

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke môžu obsahovať technickú neistotu alebo typografické chyby.Preto môžu byť relevantné informácie alebo obsah produktov tejto webovej stránky z času na čas upravené.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Používatelia tejto webovej stránky nemusia poskytovať osobné identifikačné údaje.Pokiaľ nepotrebujú produkty obsiahnuté na tejto webovej stránke, môžu nám zaslať informácie vyplnené pri odosielaní e-mailu, ako je názov dopytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, otázka alebo iné kontaktné údaje.Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej strane okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.